SBA-service

Service och systematiskt brandskyddsarbete. Full support – hela vägen.

Brandgasventilatorn är en byggnadsteknisk installation och omfattas av LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och ska ha årlig översyn. Något som kanske inte alla vet om.

Oavsett om du är ett brandskyddsföretag, fastighetsägare eller fastighetsnyttjare, så tror vi att vi har något att erbjuda. Ventisol har ett komplett serviceprogram för alla tänkbara fabrikat och vi har tillgång till den senaste utrustningen, tekniken och kunskapen för att utföra ett fullgott servicearbete.

Givetvis ingår dokumentationen för ditt SBA-arbete.

Ventisol Brandventilatorer är medlem i SIS, Svenska standardinstitutet. Där sitter vi aktivt i TK 360, arbetsgrupp 3 och 5. Vi var initiativtagare till den nationella harmoniseringen av SS-EN 12101-2 och har nyligen skrivit klart standarden för service av brandgasventilatorer.