2012 händer det!

2011-11-30 gick arbetsgruppens, AG3, arbete ut på remiss (SIS-remiss 9490).

Det färdiga dokumentet kommer att heta ”SS 88 30 06Brand och räddning – brandgasventilatorer – egenskapskrav och kravnivåer för olika användningsområden”.

Sista dag för inlämning av synpunkter på remissen är 2012-03-01.

Kontakta Tiina Kikerpuu på SIS för att beställa ditt exemplar