Beträffande nya byggförordningen

Som alla i branschen vet som har ju ett nytt byggproduktförordning, CPR, trätt i kraft från den första juli i år. Skriften kan ni ladda ner i sin helhet på Boverkets hemsida.

Detta innebär att alla produkter för byggindustrin – som har en harmoniserad standard – skall vara CE-märkta. Då är det viktigt att veta att också brandgasventilation och strömförsörjningen (batteribackupen) för dito har harmoniserade standarder och är således belagda med CE-märkningskrav. Om det är så att ni har frågor om detta och vill veta mer så är ni hjärtligt välkomna att ringa oss.

Standarderna som gäller heter: SS-EN 12101-2 för brandgasventilation och SS-EN 12101-10 för strömförsörjningen.

Självklart löser vi alla dina behov.

Nu var ju inte vi med och skrev förordningen, men vi tror att vi kan den rätt bra.
Ring oss om ni har frågor!

Ni kan också läsa mer på Boverkets hemsida.