Brandklassad röklucka

Varm snö, ketchup på Budapestbakelse eller sommarluft i vinterdäcken…
Vissa saker funkar inte.
En röklucka har en brandklass som vi kallar för ”B” och i Sverige har vi minimiönskemål (vi får inte skriva minimikrav för Boverket) på B300. Det innebär att rökluckan inte får kollapsa under 30 minuter i 300°C brand.

Alltså helt stick i stäv med EI- och A-klassningar för brandmotstånd. Till exempel ska en dörr med EI-60 klassning stå emot en brand i 60 minuter och inte stråla allt för mycket värme på andra sidan. Under den tiden skulle rökluckan ha öppnats för länge sedan och all öppningsmekanik i luckan, så som smältsäkring, hållmagnet, gasfjäder och motor skulle ha upphört att fungera för länge sedan och således inte klara av att öppna luckan.

Det finns ett par lösningar, men inte något som har någon form av automatik. Kontakta oss så förklarar vi mer.