Det här med sprinkler och rökluckor… Vad gäller?

Om man har sprinkler och rökluckor med smältsäkring gäller det att aktiveringstemperaturen är ca 30 grader högre än sprinklerns aktiveringstemperatur.

Om man har motordrift och använder sig av komfortventilation är det viktigt att luckorna stänger vid brand. Detta för att temperaturen snabbt ska höjas så att sprinklern aktiveras. Sedan öppnar man rökluckorna manuellt eller någon annan automatik. 

Det finns rapporter som säger att rökluckorna ska öppna så tidigt som möjligt och att värmeplymen aktiverar sprinklern tillräckligt snabbt. Dessutom aktiveras bara de sprinklerhuvuden som är närmast branden och man begränsar således vattenskador.  Detta är dock inte vedertaget i Sverige ännu.

Här får du ytterligare en sak som kan vara värt att tänka på. När vattnet träffar eldhärden bildas enorma mängder ånga och försämrar sikten ännu mer. Alltså blir det ännu besvärligare för räddningstjänsten. Därför är det viktigt att få ut röken och ångan snabbt för att påbörja eftersläckning och restvärdesräddning. Då skulle nog rökluckorna vara bra att ha.

 Här kan du ladda ner en rapport från tyska Vds i ämnet.
Vi har varit snälla och översatt den till svenska åt dig.