Går det att kombinera en röklucka med möjlighet för uppstigning till tak

En av de vanligaste frågor vi får. Och vårt svar är: Ja, det går!

Boverket skriver i BBR 8:2421 som allmänt råd att: ”Takluckor för uppstigning på taket bör ha dagermått om minst 0,6 x 0,9 meter (b x h) och väggluckor dagermått om minst 0,6 x 1,2 meter (b x h). Hus-AMA anger dock att måtter ska vara 0,7 x 0,9 m.
Således räcker det att man använder en röklucka med dagermått om 1000 x 1000 mm

För att en röklucka fortfarande ska uppfylla SS 883006 måste manövrering ske med motor för att man ens ska ha en chans att hantera luckan på ett säkert sätt när man ska ner från taket.

Kontakta oss för att få veta mer; info@ventisol.se eller ring 08-458 94 20.