Hur kommer det sig att BBR inte kräver rökluckor i industrifastighet?

Mycket bra fråga. När Boverket gav ut BBR 19 gjordes den största revideringen av kapitel 5, för brandskydd, bestämde man att lägga fokus på personskydd. Således har man lagt över ansvaret för egendomsskydd på antingen byggare, ägare, nyttjare eller försäkringsbolag. Nu tycker vi att det är galenskap. Fråga din lokala räddningstjänst och ditt försäkringsbolag vad de tycker. Glöm inte att det finns mervärden att skapa med naturligt dagsljus och naturlig ventilation också…

Klicka här för att komma till en intressant artikel i tidningen Brandskydd som berör ämnet.