Jag har en gammal lucka som läcker och bara är elände. Finns det någon enkel lösning för att byta den utan att skära upp tätskiktet?

Absolut! Vi har en renoveringslucka som är väldigt lättarbetad. Man tar bara bort det gamla locket, rensar sargen invändigt på allt gammalt skrot som kan vara i vägen för den nya, ser till att arbetet uppfyller Bygg-AMA:s krav på uppvik mot hinder på tak och att det finns en helt jämn ovansida på den gamla sargen. Sedan sticker man bara ner den nya renoveringsluckan och sätter dit lite skruv så är det klart. När du byter en lucka kan det vara värt att fundera på att uppgradera till elmanövrering och kanske även fundera på om det bästa skulle vara en motorlösning så du även får naturlig ventilation.