Lampan blinkar på min styrcentral. Vad betyder det?

Troligtvis är det en serviceindikator, d.v.s. ingen har utfört någon service på rökluckorna. Lagen om skydd mot olyckor säger att rökluckor ska ha en årlig kontroll av någon som enligt rekommendationerna ska ha tillräcklig kunskap om produkterna. Vet man inte hur servicetimern nollställs får vi anta att serviceföretaget inte har tillräcklig kunskap. Ring oss för service eller be din brandskyddsfirma ringa oss för en utbildning.