Måste jag byta smältsäkring?

Bra fråga, där vi generellt svarar ”Nej”.

I SS 883007:2015 – den svenska standarden för kontroll av termisk brandgasventilation – är det bara angivet att det ska kontrolleras att smältsäkringen är oskadad och varken smutsig eller övermålad.

Svebra, intresseföreningen för Svenska brandsäkerhetsföretag, har sedan gammalt haft riktlinjer för service av rökluckor som deras medlemsföretag följer, men det finns absolut inga krav någonstans på att smältsäkringen måste bytas ut, om den inte är skadad, smutsig eller övermålad.