Forskning om Brandgasventilation

Franska FFMI har släppt en forskningsrapport, The Osmose Study,  om brandgasventilationens effektivitet och är en imponerande läsning, speciellt kapitlet om samverkan med sprinkler.

Alla som är intresserade av brandgasventilation och brandskydd måste läsa denna!!

Läs den i sin helhet HÄR