Arkiv

Aerodynamisk area

(Aa) Den geometriska arean multiplicerad med rökluckans för att få fram den effektiva arean. T.ex. en lucka om 1000 x 1000 mm x Cv 0,72 = Aa 0,72 effektiv area. Enheter som testats utan sidovindspåverkan skall benämnas med Cv0. Om en lucka inte testats aerodynamiska, så finns det schablonvärden man kan tillgodogöra sig. Cv-koefficienten kan skilja sig modell och tillverkare emellan. Samma sak som effektiv area. Desto högre siffra, desto bättre!

En lucka som inte genomgått något aerodynamiskt test får bara tillgodogöra sig Cv 0,4.

BFT

Brandförsvarstablå.

BLC

Brandlarmscentral.

BLT

Brandlarmstablå.

Brandgasventilator

Andra benämningar är brandventilator, röklucka. Anordning fast monterad i antingen tak eller fasad för att sänka temperatur i byggnad vid brand, evakuerar dödliga brandgaser, förenklar insats av räddningstjänstens rökdykare, förlänger utrymningstid och rädda restvärde.

Brandkårsnyckel

Nyckel som ingår i räddningstjänstens larmställ. Den vanligaste, som också kallas för fastighetsskötarnyckel, omfattas av en standard som heter SS 3654 och skrevs 1998. Skämtsamt säger man att kofoten är den vanligaste brandkårsnyckeln…

Brandmotstånd

(t ex B300) Anger ett värde som visar vilken klassning man utfört testerna enligt SS-EN 12101-2.

Innebär inte på något sätt alls ett brandmotstånd i likhet med t ex branddörrar.
Tvärtom. Vårt brandmotstånd innebär den tid en röklucka skall stå öppen under ett brandförlopp utan att kollapsa.

CE-märkning

Rökluckor skall CE-märkas enligt metoderna i SS-EN 12101-2 och i lägsta nivå med den svenska tillämpningsstandarden av den, SS 883006. SS-EN 12101 är den samling standarder som har med brandgashantering att göra. Ring oss om du vill nörda ner dig lite mer, 08-458 94 20. We love it!

Cv-värde

(CV) En koefficient som multipliceras med den geometriska arean för att få fram den effektiva arean. T ex en lucka om 1000 x 1000 mm x Cv 0,72 = Aa 0,72
effektiv area. Enheter som testats utan sidovindspåverkan skall benämnas med Cv0.

Draghandtag

Utvändigt monterat handtag för aktivering från tak.

DUC

Driftundercentral.

Effektiv area

(Aa) Den geometriska arean multiplicerad med rökluckans för att få fram den effektiva arean. T.ex. en lucka om 1000 x 1000 mm x Cv 0,72 = Aa 0,72 effektiv area. Enheter som testats utan sidovindspåverkan skall benämnas med Cv0. Om en lucka inte testats aerodynamiska, så finns det schablonvärden man kan tillgodogöra sig. Cv-koefficienten kan skilja sig modell och tillverkare emellan. Samma sak som aerodynamisk area.

Elmotor

Motor för komfortventilation och/eller brandgasventilation. 230 Vac, 24 Vdc eller 48 Vdc.

EPDM

Ethylene Propylene Diene M-klass gummi. Ett material som finns i t.ex. tätningslister.

ETL-link

Electro Thermal Link. En smältlänk med en värmepatron som aktiveras av en strömpuls. Används generellt inte i Sverige. Såldes under 80-talet.

Fallskydd

Ett galler som förhindrar att man faller ner genom öppningen i rökluckan eller kupolen. Även nedåtgående rökluckor kan förses med fallskydd från utsidan.

Fasadventilator

Röklucka i fasad. Antigen integrerad i ett fasadglasparti eller enskild. Vanliga vid brandgasventilering av källare. Förses med hållmagnet och gasfjädrar eller motor. Rökluckor i fasad ska vara CE-märkt enligt SS-EN 12101-2. Även den i glasparti. 

Gastryckfjäder

Den vanligast förekommande öppningsmetoden för uppåtgående luckor. Skall bytas ut regelbundet.

Hållmagnet

Håller luckan stängd vid kontinuerlig matning av spänning. Vanligast är 24 Vdc, men finns också i 48 Vdc och 230 Vac-utförande. Inte alls lika vanligt på neråtgående luckor.

Inbrottsgaller

Klass 2 eller klass 3. Vi kan även göra fällbara galler för tillträdesluckor.

Komfortventilation

En lucka i tak eller fasad som öppnas med motor för naturlig ventilation. Systemen kan förses med en mängd olika funktioner och integreras med olika system.

Lanternin

Takljus. Vår definition av en lanternin är ett takljus av större mått. Lanterniner finns som sadeltak, bågformat eller pulpet. Generellt finns det inga begränsningar i längd. Det bredaste vi gjort hittills är 6 meter. Den längsta är 114 meter. Konstruktionen består i vanliga fall av bärande aluminiumprofiler och kanalglas i polykarbonat. Detta gör att vikten blir väldigt liten per kvadratmeter, ca 9 kg/m2.

Livlinefäste

Fäste på tak där man säkrar sin sele vid takarbete.

Magnet

Finns i ett flertal olika modeller, hållmagnet som släpper ankarplattan när spänningen bryts, eller permanentmagnet som släpper vid strömpuls. I Sverige är det i stort sett hållmagnet som gäller. I övriga Europa där man använder magnet – vilket inte är i många länder – har man permanentmagnet. För- och nackdelar med bägge varianterna.

Nedfallsskydd

Ett galler som förhindrar att man faller ner genom öppningen i rökluckan eller kupolen. Även nedåtgående rökluckor kan förses med fallskydd från utsidan.

Opaliserat glas

En kupol eller lanternin med mjölkvitt glas. Lämpar sig bra för utrymmen där man vill undvika att bli bländad, till exempel om man manövrerar maskiner och truckar. Ger också ett insynsskydd.

Pascal

I vår värld är det i standarden för rökluckor som vi jobbar med pascal. Snö- och vindlast är de värden som anges i Pascal, t ex Snölast 500 anger att vi ska klara av att lyfta av 0,5 kN/m2.

En pascal är en Newton per kvadratmeter.

Blaise Pascal var det som hittade på det här. En redigt smart kille. Läs mer om Blaise HÄR.

 

Plåtlock

Plåtlocken är helt ljustäta och är bäst isolerade. Artikelnummer som börjar på VBP.

Polykarbonat

(PC) Ett slagtåligt plastmaterial som finns i solida skivor och kanalplast med bra värme- och brandegenskaper.

Remanens

Restmagnetism. En ickemagnetisk ankarplatta som utsätts för kontinuerlig magnetism kan med åren bli magnetisk i sig. Detta åtgärdar man med ett polbleck, en aluminiumtejp som ökar avståndet mellan magnet och ankarplatta. Konsekvensen blir att man försvagar hållkraften i magneten. Det är också vanligt att polblecket skadas och bildar ojämnheter på anliggningsytan som också gör att magneten försvagas kraftigt. Även limrester är vanligt, som gör att magneten inte släpper. Ventisol Brandventilatorer använder magneter med en remanensfjäder, en pinne som trycker ut ankarplattan från magneten. Detta påverkar inte kraften och är väldigt driftsäker.

Renslucka

Renslucka har man vanligtvis på tak eller i fasad för att komma åt filter eller annat man kan behöva utföra service. Ventisol Brandventilatorer kan tillverka i princip vilka storlekar som helst. Den största vi gjort var 1,2 x 10 meter, fördelat på tre lock.

Rökdetektor

Reagerar på rök, vanligtvis optisk detektering. För rökluckor med magnet använder man en detektor som är försedd med potentialfri kontakt, NC/NO (kopplas in NC). För motorer har vi en slutande kontakt för att aktivera styrcentralen.

Sarg

Sargen anpassas efter tjockleken på takisoleringen. Det som i regel avgör sarghöjden är ”Uppvik mot hinder på tak”. Enligt Bygg-AMA ska det vara mellan 200 och 300 mm. Vi kan leverera från 215 mm och uppåt.

Sarg (öppningsbar)

Under 1980-talet såldes det luckor med ventilationspaneler i sargarna. De kan fortfarande renoveras och även förses med motor om de är i gott skick.

SHEVs

(Eng) Smoke and Heat EVacuation system. System för evakuering av värme och rök.

Smältlås (smältsäkring)

Två metallbleck hopfogade av en legering som släpper vid en viss temperatur. Vid samverkan med sprinkler bör temperaturen på rökluckans smältsäkring vara ca 30 grader högre än sprinklerns aktiveringstemperatur.