Ordlista

Aerodynamisk area

(Aa) Den geometriska arean multiplicerad med rökluckans för att få fram den effektiva arean. T.ex. en lucka om 1000 x 1000 mm x Cv 0,72 = Aa 0,72 effektiv area. Enheter som testats utan sidovindspåverkan skall benämnas med Cv0. Om en lucka inte testats aerodynamiska, så finns det schablonvärden man kan tillgodogöra sig. Cv-koefficienten kan skilja sig modell och tillverkare emellan. Samma sak som effektiv area. Desto högre siffra, desto bättre!

En lucka som inte genomgått något aerodynamiskt test får bara tillgodogöra sig Cv 0,4.