Ordlista

I denna ordlista förklarar vi vanligt förekommande ord inom vår bransch. Klicka på bokstäverna här nedan. Kontakta oss om du har frågor.

Please select from the menu above

 • Aerodynamisk area
  (Aa) Den geometriska arean multiplicerad med rökluckans för att få fram den effektiva arean. T.ex. en lucka om 1000 x 1000 mm x Cv 0,72 = Aa 0,72 effektiv area. Enheter som testats utan sidovindspåverkan skall benämnas med Cv0. Om en lucka inte testats aerodynamiska, så finns det schablonvärden man kan tillgodogöra sig. Cv-koefficienten kan skilja sig modell och tillverkare emellan. Samma sak som effektiv area. Desto högre siffra, desto bättre! En lucka som inte genomgått något aerodynamiskt test får bara tillgodogöra sig Cv 0,4.
 • Akryl
  (PMMA) Ett plastmaterial som är vanligast förekommande i takljuskupoler. PMMA står för Polymetylmetakrylat..
 • Batteribackup
  Förser en hållmagnet eller motor med ström även vid strömavbrott. Batteribackuper skall vara CE-märkta enligt SS-EN 12101-10.
 • BFT
  Brandförsvarstablå.
 • BLC
  Brandlarmscentral.
 • BLT
  Brandlarmstablå.
 • Brandgasventilator
  Andra benämningar är brandventilator, röklucka. Anordning fast monterad i antingen tak eller fasad för att sänka temperatur i byggnad vid brand, evakuerar dödliga brandgaser, förenklar insats av räddningstjänstens rökdykare, förlänger utrymningstid och rädda restvärde.
 • Brandkårsnyckel
  Nyckel som ingår i räddningstjänstens larmställ. Den vanligaste, som också kallas för fastighetsskötarnyckel, omfattas av en standard som heter SS 3654 och skrevs 1998. Skämtsamt säger man att kofoten är den vanligaste brandkårsnyckeln…
 • Brandlucka, Brandluckor
  I allmänhet samma sak (betydelse) som brandgasventilator.
 • Brandmotstånd
  (t ex B300) Anger ett värde som visar vilken klassning man utfört testerna enligt SS-EN 12101-2. Innebär inte på något sätt alls ett brandmotstånd i likhet med t ex branddörrar. Tvärtom. Vårt brandmotstånd innebär den tid en röklucka skall stå öppen under ett brandförlopp utan att kollapsa.
 • Bryttrissa
  Används för att kunna dra aktiveringsvajer i vinkel.
 • CE-märkning
  Rökluckor skall CE-märkas enligt metoderna i SS-EN 12101-2 och i lägsta nivå med den svenska tillämpningsstandarden av den, SS 883006. SS-EN 12101 är den samling standarder som har med brandgashantering att göra. Ring oss om du vill nörda ner dig lite mer, 08-458 94 20. We love it!
 • Cv-värde
  (CV) En koefficient som multipliceras med den geometriska arean för att få fram den effektiva arean. T ex en lucka om 1000 x 1000 mm x Cv 0,72 = Aa 0,72 effektiv area. Enheter som testats utan sidovindspåverkan skall benämnas med Cv0.
 • Direktverkande motor
  Motor som används för brandöppning och komfortventilation.
 • Draghandtag
  Utvändigt monterat handtag för aktivering från tak.
 • DUC
  Driftundercentral.
 • Effektiv area
  (Aa) Den geometriska arean multiplicerad med rökluckans för att få fram den effektiva arean. T.ex. en lucka om 1000 x 1000 mm x Cv 0,72 = Aa 0,72 effektiv area. Enheter som testats utan sidovindspåverkan skall benämnas med Cv0. Om en lucka inte testats aerodynamiska, så finns det schablonvärden man kan tillgodogöra sig. Cv-koefficienten kan skilja sig modell och tillverkare emellan. Samma sak som aerodynamisk area.
 • Elmotor
  Motor för komfortventilation och/eller brandgasventilation. 230 Vac, 24 Vdc eller 48 Vdc.
 • EPDM
  Ethylene Propylene Diene M-klass gummi. Ett material som finns i t.ex. tätningslister.
 • ETL-link
  Electro Thermal Link. En smältlänk med en värmepatron som aktiveras av en strömpuls. Används generellt inte i Sverige. Såldes under 80-talet.
 • Fallskydd
  Ett galler som förhindrar att man faller ner genom öppningen i rökluckan eller kupolen. Även nedåtgående rökluckor kan förses med fallskydd från utsidan.
 • Fasadventilator
  Röklucka i fasad. Antigen integrerad i ett fasadglasparti eller enskild. Vanliga vid brandgasventilering av källare. Förses med hållmagnet och gasfjädrar eller motor. Rökluckor i fasad ska vara CE-märkt enligt SS-EN 12101-2. Även den i glasparti. 
 • Gastryckfjäder
  Den vanligast förekommande öppningsmetoden för uppåtgående luckor. Skall bytas ut regelbundet.
 • Geometrisk area
  Invändiga längden x bredden. Mäts upp där sargens nederkant fästs in mot taket.
 • Hållmagnet
  Håller luckan stängd vid kontinuerlig matning av spänning. Vanligast är 24 Vdc, men finns också i 48 Vdc och 230 Vac-utförande. Inte alls lika vanligt på neråtgående luckor.
 • Inbrottsgaller
  Klass 2 eller klass 3. Vi kan även göra fällbara galler för tillträdesluckor.
 • Komfortventilation
  En lucka i tak eller fasad som öppnas med motor för naturlig ventilation. Systemen kan förses med en mängd olika funktioner och integreras med olika system.
 • Kupol (kupoler, takljuskupol)
  Kupolerna finns i en mängd olika storlekar och utförande. Vanligtvis i akryl- eller polykarbonatplast.
 • Lanternin
  Takljus. Vår definition av en lanternin är ett takljus av större mått. Lanterniner finns som sadeltak, bågformat eller pulpet. Generellt finns det inga begränsningar i längd. Det bredaste vi gjort hittills är 6 meter. Den längsta är 114 meter. Konstruktionen består i vanliga fall av bärande aluminiumprofiler och kanalglas i polykarbonat. Detta gör att vikten blir väldigt liten per kvadratmeter, ca 9 kg/m2.
 • Livlinefäste
  Fäste på tak där man säkrar sin sele vid takarbete.
 • Ljusgenomsläppligt lock
  Plant lock med plastglas i polykarbonat. Artikelnummer som börjar på VBL.
 • Magnet
  Finns i ett flertal olika modeller, hållmagnet som släpper ankarplattan när spänningen bryts, eller permanentmagnet som släpper vid strömpuls. I Sverige är det i stort sett hållmagnet som gäller. I övriga Europa där man använder magnet – vilket inte är i många länder – har man permanentmagnet. För- och nackdelar med bägge varianterna.
 • Nedfallsskydd
  Ett galler som förhindrar att man faller ner genom öppningen i rökluckan eller kupolen. Även nedåtgående rökluckor kan förses med fallskydd från utsidan.
 • Opaliserat glas
  En kupol eller lanternin med mjölkvitt glas. Lämpar sig bra för utrymmen där man vill undvika att bli bländad, till exempel om man manövrerar maskiner och truckar. Ger också ett insynsskydd.
 • Pascal
  I vår värld är det i standarden för rökluckor som vi jobbar med pascal. Snö- och vindlast är de värden som anges i Pascal, t ex Snölast 500 anger att vi ska klara av att lyfta av 0,5 kN/m2. En pascal är en Newton per kvadratmeter. Blaise Pascal var det som hittade på det här. En redigt smart kille. Läs mer om Blaise HÄR.  
 • Permanentmagnet
  En magnet som släpper ankarplattan vid spänning.
 • Plåtlock
  Plåtlocken är helt ljustäta och är bäst isolerade. Artikelnummer som börjar på VBP.
 • Polykarbonat
  (PC) Ett slagtåligt plastmaterial som finns i solida skivor och kanalplast med bra värme- och brandegenskaper.
 • Remanens
  Restmagnetism. En ickemagnetisk ankarplatta som utsätts för kontinuerlig magnetism kan med åren bli magnetisk i sig. Detta åtgärdar man med ett polbleck, en aluminiumtejp som ökar avståndet mellan magnet och ankarplatta. Konsekvensen blir att man försvagar hållkraften i magneten. Det är också vanligt att polblecket skadas och bildar ojämnheter på anliggningsytan som också gör att magneten försvagas kraftigt. Även limrester är vanligt, som gör att magneten inte släpper. Ventisol Brandventilatorer använder magneter med en remanensfjäder, en pinne som trycker ut ankarplattan från magneten. Detta påverkar inte kraften och är väldigt driftsäker.
 • Renslucka
  Renslucka har man vanligtvis på tak eller i fasad för att komma åt filter eller annat man kan behöva utföra service. Ventisol Brandventilatorer kan tillverka i princip vilka storlekar som helst. Den största vi gjort var 1,2 x 10 meter, fördelat på tre lock.
 • Rökdetektor
  Reagerar på rök, vanligtvis optisk detektering. För rökluckor med magnet använder man en detektor som är försedd med potentialfri kontakt, NC/NO (kopplas in NC). För motorer har vi en slutande kontakt för att aktivera styrcentralen.
 • Röklucka
  Brandgasventilator.
 • Roof Hatch
  (Eng) Taklucka.
 • Sarg
  Sargen anpassas efter tjockleken på takisoleringen. Det som i regel avgör sarghöjden är ”Uppvik mot hinder på tak”. Enligt Bygg-AMA ska det vara mellan 200 och 300 mm. Vi kan leverera från 215 mm och uppåt.
 • Sarg (öppningsbar)
  Under 1980-talet såldes det luckor med ventilationspaneler i sargarna. De kan fortfarande renoveras och även förses med motor om de är i gott skick.
 • SHEVs
  (Eng) Smoke and Heat EVacuation system. System för evakuering av värme och rök.
 • Signalgivare (gränslägesbrytare)
  Mekanisk indikering, NC/NO, av öppet eller stängt lock.
 • Skåp
  Normalt låsbart med brandkårsnyckel. Utanpåliggande eller ingjutningsbart.
 • Smältlås (smältsäkring)
  Två metallbleck hopfogade av en legering som släpper vid en viss temperatur. Vid samverkan med sprinkler bör temperaturen på rökluckans smältsäkring vara ca 30 grader högre än sprinklerns aktiveringstemperatur.
 • Smoke Gas Ventilator, Smoke Hatches
  (Eng) Röklucka.
 • Snölast
  (SL, Anges i Pascal) Den beräknade snölasten som locket ska klara av att lyfta. I Sverige ska minsta värdet enligt SS 883006 vara SL500.
 • SS 3654
  Detta är standarden som anger utformningen av det vi till vardags kallar för ”brandkårsnyckel” eller ”fastighetsskötarnyckel”. Passar i regel till de flesta skåp och manöverdon för brandgasventilation. Det finns också hänglås för brandkårsnyckel. Övriga Europa har inte likadana nycklar och kan skilja sig vilt. Klicka här för att komma till standarden.
 • SS 883006:2013
  Den svenska tillämpningsstandarden för SS-EN 12101-2. Fastställer egenskaperna som ska gälla i Sverige. Klicka här för att komma till standarden.
 • SS 883007:2015
  Detta är den svenska standarden för hur man utför service och underhåll på brandgasventilatorer. Standarden är framtagen bland annat av oss. I detta skrivandets stund är den inte officiell, men det kommer den att vara riktigt snart. Funderar du mer över denna standard är du välkommen att ringa till oss. Klicka här för att köpa standarden hos SIS.  
 • SS-EN 12101-2
  Den europastandard som bland annat beskriver testmetoderna för termisk brandgasventilation. Denna är harmoniserad och gäller också för rökluckor i fasad. SS-EN 12101 är den standardserie som gäller system och utrustning för brandgas. Eller ”Smoke and heat control systems and components” som det formellt heter. Den svenska tillämpningsstandarden för kapitel två heter SS 883006 (som Ventisol är medförfattare till). Du vet väl att Ventisol är medlem i SIS och CEN. Klicka här för att komma till standarden SS-EN 12101-2. Klicka här för att komma till standarden SS 883006.  
 • SS-EN1873
  Detta är europastandarden för ”Individuella ljusinsläpp av plast” som omfattar takljuskupoler. Klicka här för att komma till standarden. Snart kan vi se fram emot SS-EN 1873-2 & -3…. Rubrikerna intar rollen som Cliffhangers. Spännande, eller hur? Om du vill kan du maila eller ringa oss för mer info. Klicka här för kontaktuppgifter
 • Strömförsörjning
  Förser magneter med spänning och håller luckorna stängda även vid strömavbrott. Normal nöddriftstiden är generellt mellan 8 och 10 timmar för magneter. För motormanövrerade rökluckor gäller att strömförsörjningen ska klara av 3 st cykler av öppning och stängning under 72 timmar. All strömförsörjning skall vara CE-märkt enligt SS-EN 12101-10.
 • Styrcentral
  För system med magneter kallar vi knappsatsen för manövreringen för styrcentral. För system med motorer kallar vi själva elektronikskåpet för styrcentral. Standarden SS-EN 12101-9 är under bearbetning i Europa. Alltså finns det inget krav i dagsläget. Vi har det ändå.
 • Taklucka
  Antingen inspektions- eller uppstigningslucka på tak.
 • Tätningslist
  Tätar mellan lock och sarg. Normalt av EPDM-gummi.
 • Teleskopskruv
  Används för att öppna en takljuskupol eller liknande med en vev.
 • Tillträdeslucka
  En lucka i vägg eller tak som ger tillträde till annat utrymme. I Ventisol’s fall är det antingen en lucka för att ta sig ut på ett tak eller komma åt något från taket. Till exempel rensa filter, kolla mätare eller gömma saker. Det enda som egentligen skiljer de olika modellerna åt är hur vi monterar låsbygeln. Om man ska gömma saker är det vettigt att ha en riktigt robust beslag för ett stort hänglås.
 • Transformator
  Transformatorn är inbyggd i batteribackupen eller styrcentralen. Omvandlar 230 Vac till 24 eller 48 Vdc.
 • Uppstigningslucka
  Tillträdeslucka för att ta sig upp till tak. Minsta måttet enligt Bygg-AMA ska vara 700 x 900 mm, men BBR skriver 600 x 900 mm. Sistnämnda är vanligast.
 • Vajer
  Mångtrådig stållina som används för de utvändiga draghandtagen och även i äldre system för att öppna luckorna från markplan. Förr hade man en kärna av bomull, vilket band fukt och vajern rostade inifrån. Det är viktigt att man observerar eventuella rostangrepp. Är man osäker är det bäst att byta ut vajern, eller ännu hellre, konvertera till elmanövrering, antingen magnet eller motor.
 • VBK
  Ventisol Brandventilator Kupol, välvda eller pyramidala kupoler.
 • VBL
  Ventisol Brandventilator Ljusgenomsläpp, plana lock.
 • VBP
  Ventisol Brandventilator Plåtlock.
 • Ventisol Brandventilatorer AB
  Ett fantastiskt företag beläget intill Vänern i Kristinehamn. En av Sveriges ledande tillverkare av brandgasventilatorer, uppstigningsluckor. Har även import av takljuskupoler, lanterniner och fasadljus.
 • Vev
  Används för att manövrera en teleskopskruv.
 • Vinddetektor
  En hederlig vindsnurra som känner av hur mycket det blåser. Används vanligtvis tillsammans med en regndetektor i system för naturlig ventilation.
 • Vindlast
  (WL. Anges i Pascal) Hur stor negativ vindpåverkan locket ska klara av att stå emot utan att öppnas.
 • Wire
  Vajer, av stål. Stållina.
 • Wirelås
  Används för att låsa vajer, antingen i skarv eller ögla.