Ny generation rökluckor på gång

Ventisol Brandventilatorer AB har inlett ett spännande utvecklingsprojekt tillsammans med Karlstads universitet gällande nya principer för tillverkning av rökluckor.

En grupp studenter som arbetar med integrerad produktutveckling med Anders Wickberg som handledare håller på att utveckla nästa generations rökluckor tillsammans med Ventisol. Nuvarande rökluckor består av en träram och isoleringsmaterial som sedan täcks med plåt. Den här hantverksmässiga tillverkningsmetoden är bortåt 30 år och Matthias Diego, Sverigechef på Ventisol Brandventilatorer AB, vände sig därför till Karlstads universitet för att få hjälp med att konstruera rökluckor på ett nytt sätt.

”Det nya är att rökluckorna kommer att tillverkas i ett för Ventisol nytt material som kommer att fungera mycket väl tillsammans med alla de kontor, fabriksbyggnader, idrottsanläggningar med mera där de installerar rökluckor. Mellanskiktet är ett lätt och stabilt isoleringsmaterial som omges av ett tunt men starkt ytskikt av plåt”, säger Anders Wickberg. ”Det gör att rökluckorna kommer att väga mindre, och de kan tillverkas både billigare och snabbare. Dessutom uppfyller de alla Ventisols krav på utseende, vikt, isolering, brandsäkerhet, miljö med mera”, avslutar Anders Wickberg.

”Det är fantastiskt att se den kreativitet som studenterna har”, säger Matthias Diego. ”Vi är väldigt nöjda med samarbetet, och nästa fas blir att vi tillsammans ska utveckla tillverkningslinjen så den passar till de nya rökluckorna. Det kommer att bli en väldigt spännande vår med andra ord”, avslutar Matthias Diego entusiastiskt.

Ventisolgruppen-603-545Ventisolgruppen på Karlstads universitet från vänster till höger: Martin Östberg, Tobias Bretschneider, Camilla Ekström, Fredrik Andreé, Merdan Özkayalar.