Miljöpolicy

En viktig del av Ventisols vision är att vara ett av de företag som leder utvecklingen av säkra och miljöriktiga produkter för takljus och brandgasventilation. Det innebär att:

  • Säkerhet, resultat och samarbete är grundläggande för vår verksamhet.
  • Vi gör vårt yttersta för att välja modern, effektiv och miljöanpassad teknik i vårt produktutvecklingsarbete och för våra investeringar baserade på välgrundade utvärderingar som balanserar säkerhet, miljö och ekonomi.
  • Vi väger in miljöaspekter och andra viktiga hållbarhetsaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket också innefattar att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar. Vi hanterar detta som en integrerad del av vår affärsverksamhet och för regelbundna strategiska diskussioner inom den högsta ledningen.
  • Vi utvärderar miljöprestanda, sociala samt etiska aspekter då vi väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartners.
  • Vi uppmuntrar våra kunder att använda energieffektiva produkter som ett sätt att minska miljöpåverkan.

Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för att öka vår konkurrenskraft. Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vår ambition att vara ledande på de marknader där vi verkar.

Inom våra verksamhetsområden fokuserar vi på miljöskydd, förebyggande av föroreningar och på människors hälsa.

Vi är angelägna om att ha en öppen dialog i frågor som rör miljöpåverkan av vårt ledarskap, vår verksamhet och våra produkter.

Våra produkter finns registrerade hos Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Vi har också erfarenhet av att jobba med LEED och BREEAM.