Styrning

Automatik

Vi skiljer på automatik för brand och för komfort. Sedan är det skillnad mellan magnet och motor.

Magnet

Om du väljer att endast ha manövrering med magnet behöver du en likriktare, batteribackup och något som bryter strömmen. Aktivering via magnet innebär att det finns en kontinuerlig ström till magneten. Om strömmen försvinner, antingen för att någon har tryckt på en knapp, långvarigt strömavbrott eller kabelbrott, öppnas luckan med hjälp av gasfjädrar. Luckan måste sedan återställas från taket.

Komfortventilation med gasfjäder

Magnet kan kombineras med en komfortmotor. De två olika systemen fungerar helt oberoende av varandra. Med andra ord går det att ha locket lite öppet för komfortventilation och ändå få full brandöppning med gasfjädern. För att få ekonomi i komfortmotorlösningen så nyttjas normalt bara ett av två lock.
Tyvärr kan vi inte kan leverera detta till nyproduktion eftersom att vi inte kan CE-märka denna lösning. Däremot kan Ventisol’s luckor äldre än 1/7 2013 konverteras.

Tänk bara på att man inte kan stänga en lucka som öppnat med brandfunktion nerifrån. Det måste man göra från taket. Om du inte vill stänga från taket är det bara en direktverkande motor som gäller. Läs mer nedan.

Direktverkande motorer

Vi använder motorer som är certifierade både för brandöppning och komfortventilation. All manövrering sker från markplan (eller vart du nu väljer att ha brand- eller komfortknappen). En årlig service av luckorna måste ändå utföras från taket.
Motorerna finns i fyra olika spänningar; 24, 36 och 48 Vdc samt 230 Vac. Automatiken för dessa luckor går att få helt kundanpassade och kopplade till andra system. Samtliga komponenter i våra system är godkända och testade.

Ventisol kan konvertera alla fabrikat med uppåtgående lock för direktverkande motorer.

En annan bra fördel med motoriserad luckor är att handhavandet blir mycket säkrare och enklare.