Kupoler

Brandgasventilatorer/rökluckor

En brandgasventilator, eller röklucka som det också kallas, monteras vanligen i taket, på fasaden men den kan också monteras i marken och är i första hand till för att leda bort livsfarlig brandgas.

Tyvärr är bränder något som händer vare sig vi vill eller inte och det är alldeles för många som skadar sig i samband med brand. Oftast av brandgaserna. Det glädjer oss att utvecklingen av brandskydd och brandbekämpning går framåt. Det bedrivs en outtröttlig informationskampanj för att vi ska bli mer medvetna om riskerna och hur vi kan göra för att förebygga bränder. Till och med Arga snickaren och Martin Timell har varje år ett specialprogram på TV för att öka medvetenheten.

Ta en extra tankeställare. Vi vill så klart att alla ska förstå mervärdet en brandgasventilator kan ge i en olycklig händelse av brand, men också när det kommer till de andra aspekterna av brandskydd. Må det vara brandvarnare, brandsläckare eller utrymningsplan.

Tänk på de som riskerar sina liv för att rädda andras liv, rädda egendom och restvärde. Alla medel som kan förbättra räddningstjänstens arbetsmiljö och förenkla deras arbete – för din skull – måste vara värt något.

Brandgasventilator

Egentligen är den korrekta benämningen en ”termisk brandgasventilator”. Med det menas att brandgaserna enligt naturlagarna alltid strävar uppåt och ut genom våra luckor. Sedan finns det ”mekanisk brandgasventilation” där en fläkt suger ut brandgaserna. Oavsett vilken sort det handlar om, är det alltid viktigt att kontrollera att det finns tillräckligt med tilluft.

Öppning på olika sätt

Moderna luckor öppnas utåt/uppåt och är alltid försedda med fallskydd som förhindrar att brandmän och andra faller ner genom luckan med ibland ödesdigert resultat. Själva öppnandet sker ofta manuellt eller med hjälp av smältbleck och normalt är det då gasfjädrar som öppnar luckan. Dock blir det allt vanligare att luckorna öppnas med motorer. Tyvärr finns det många luckor som faller inåt/nedåt vid aktivering, och alltför ofta saknas det fallskydd på dessa luckor. Visserligen kan vi tillverka och montera fallskydd i form av galler som monteras i efterhand, men vi anser att fallande luckor snarast bör bytas ut till uppåtgående.

Initiativtagare

Brandgasventilatorerna ska från den 1 juli 2013 uppfylla de nationellt harmoniserade kraven ställda i “SS 883006″ och testerna ska ha utformats enligt “EN-12101-2″. Ventisol var initiativtagare till den svenska harmoniseringen av standarden och givetvis är våra luckor testade och certifierade.

Om du är en brandingenjör, arkitekt, konstruktör eller bara är nyfiken på brandgasventilation, är du mer än välkommen att kontakta oss för mer information och rådgivning. Vi är proffs på detta!

Varför behövs brandgasventilation?

Brandgasventilationen har flera funktioner:

  • Brandgasventilation förenklar utrymning och reducerar värmeexponering mot människor.
  • Räddningsinsatsen underlättas genom att brandgasventilation förbättrar sikten och minskar värmeexponeringen för rökdykarna.
  • Brandgasventilation underlättar restvärdesräddning tidigt i insatsen.
  • Brandgasventilation begränsar värmepåverkan på byggnaden.
  • Givetvis är luckorna i tak och fasad perfekta för dagligventilation. Det är ekonomiskt att nyttja självdraget.

Specialtillverkning av luckor

Eftersom att Ventisol har all tillverkning under eget tak så är vi väldigt flexibla och vi älskar utmaningar.

Vi har tillverkat luckor som är så små att det är svårt att förstå vad de ska göra för nytta och monsterluckor som är 10 x 1,2 meter. Vi har gjort luckor i koppar och vi har tillverkat luckor för utrymning i glaslanterniner. Vi har byggt in rökgasfläktar och försett dem med motorer för synkroniserad öppning med fläktarna. Både Handelshögskolan och Vasamuseet i Stockholm har den lösningen. Så oavsett vad du funderar på när det gäller luckor, så är vi säkra på att vi kan lösa det.