VBP

Plåtlock från Ventisol

Ventisol Brandventilator VBP är en brandgasventilator med ett eller två uppåtgående plåtlock. Sargen är uppbyggd på trästomme och utvändigt isolerad med hård 50 mm stenull.

Sarghöjden är 550 mm hög som standard, men kan givetvis anpassas efter behov. Tänk bara på att sargen ska vara 200 mm över tak enligt Hus-AMA.
Locken är isolerade med mineralull och helt klädda i plåt. Locken öppnar 95°.

Nyckel för artikelnummer: VBP(Plåtlock)xxxx(storlek)-xxx(sarghöjd)-x(antal lock), t ex VBP2412-550-2 visar att luckan är av modell med plåtlock, 2400 x 1200 mm invändigt mått, 550 mm hög sarg och den har två lock.

Luckorna är CE-märkta enligt SS EN 12101-2. Givetvis uppfyller vi SS 883006, den svenska applikationsstandarden för termiska brandgasventilatorer.

Vi kan även leverera luckor med korrosionshärdighet klass C5. Rostfritt eller med magnesiumbeläggning. Magnesiumbeläggningen är ett riktigt prisvärt alternativ till rostfri plåt och är att föredra till kustnära områden.

Akustisk dämpning är inte heller några problem. Antingen för vibrationsljud, t ex regnslag i plåtlocken, eller luftburet ljud, t ex Ompa-Ompa musik.