Lanterniner

Lanterniner (VLA)

Lanterninerna vi använder är i huvudsak gjorda i polykarbonat och aluminium. Fördelen med detta är att vi kan designa lanterninerna nästan som vi vill. Längden är obegränsad och de bredaste lanterninerna vi (hittills) byggt var på sex meter. De längsta vi hittills byggt var på 114 meter.

Två basutföranden

Som standard finns våra lanterniner i två basutföranden, antingen bågformade, (eng. barrel vault), eller som sadeltak (eng. ridge light). Det är också möjligt att få pulpetform (eng. mono pitch). Lanterninernas aluminiumprofiler går också att få pulverlackerade.

Glasen vi använder är opaliserade eller klara flerskikts polykarbonatglas med en tjocklek på 10 mm och uppåt.

Är kostnadseffektivt

Samtliga utföranden går att få med öppningsbara paneler för brand- och komfortventilation. De kan dessutom förses med motorautomatik och styrningen går att få med standardkomponenter eller en skräddarsydd anläggning.

Med en vikt från 9 – ca 20 kg/m2 är lanterninsystemet väldigt kostnadseffektivt när det gäller produktionen och våra montörer är väldigt rutinerade. Det gör montagetiden kort och effektiv.

Vi säljer endast lanterninsystemet inklusive montering. Detta för att garantera en produkt som ska hålla i många år.