Uppstigningslucka

Tillträdesluckor (VULI / VUL)

Kallas generellt uppstigningsluckor, men passar givetvis även som inspektions- eller tillträdesluckor.

VULi är en isolerad lucka med 300, 450 eller 550 mm hög sarg som standard. Invändigt är den plåtklädd. VUL har 215 mm hög massiv träsarg som standard. Locken är isolerade, in- och utvändigt klädda med aluzinkplåt som standard men går mot pristillägg att få i valfri utvändig kulör. I övrigt är det standard med in- eller utvändig låsning, kätting som håller luckan i öppet läge. Alla luckor som är till för uppstigning utrustas med invändigt draghandtag. Ange om du vill in- eller utvändig låsning vid beställning.

Om luckan ska vara i korrosiv miljö, till exempel på västkusten, har vi flera alternativ på plåt och ytbehandling.

Hus AMA  (HSD.1441 & JT-.262) och Taksäkerhetsrådet anger 700 x 900 mm som minsta mått. Boverkets byggregler,  BBR (8.2421) anger 600 x 900 mm som minsta mått.

Lägsta sarg enligt Hus AMA är 200 mm.

Speciallösningar

Beträffande våra speciallösningar, så är den största inspektionsluckan vi gjort 10 x 1,2 meter. Vi delade upp detta på tre lock som anpassades till inspektionsobjekten under. Själva sargen byggdes i en stålstomme som lätt kunde skickas som ett platt paket och byggas ihop på plats av montörerna.