Vindstrappa EI60

LUSSO PP EI60 STÅLVINDSTRAPPA

Lofttrappan LUSSO PP är tillverkad med 50 mm isolering. Trappan är tillverkad enligt EI60 och godkänd av DBI. LUSSO PP är tillverkad i stål och färdigmålad med Ral 9010.

Saxstegen är tillverkad i stål med halksäkra steg och är godkänd för 150 kg. Trappan finns med flera olika mått. Trappan tillverkas också enligt specialmått.

Lofttrappan är brandklassad enligt EI60. Luckan är isolerad med 50 mm polystyren. U-värde: 1,02 W/m2 C. Beräknat enligt EN 6946.