Handelshögskolan i Stockholm

Utfört 2009
Här fick Ventisol vara med från projektering till färdigt montage. De ville ha en dold brandgasventilation – både in- och utvändigt med brandgasfläktar. Vi ritade in 10 st 1,35 x 1 m motoriserade rökluckor som täckte in brandgasfläktarna.