Övriga lanterninjobb

Umeå – Högskolan
Göteborg – Lear
Köpenhamn, Danmark – Volvo
Hammerum, Danmark – Husfabrik
Göteborg – Stena Stål
Gävle – Stena Recycling