SS-883007 Ny standard för service och underhåll för brandgasventilation

Nu har äntligen ett långt arbete blivit klart och synats in i sömmarna. Den nya standarden för service och underhåll för brandgasventilatorer blivit klar och kommer att lanseras vilken dag som helst.

Standarden är baserad på Svebra’s gamla riktlinjer, men det är en del ändringar gjorda. Skillnaderna kommer att omfatta förtydligande, förfarande och dokumentation.

Det är SIS  tekniska kommitté TK360 – Brand och Räddning, Arbetsgrupp AG6 – Brandgasventilation som författat standarden.

Standarden kommer att kunna köpas genom SIS.

Om du vill veta mer är det bara att kontakta oss.
08-458 94 20 eller info@ventisol.se