SS 883007:2015 Brandgasventilatorer – Kontroll av termisk brandgasventilation

Du vet väl att standarden är direkt gällande och ersätter Svebra’s riktlinjer.

Klicka här för att köpa standarden.

Som du också vet är vi brandgasens profeter och självutnämnda Jedimästare. Vill du att vi kommer till dig och utbildar så gör vi gärna det. Kontakta Matthias för detaljer.