Tjänster & service

Ventisol producerar och tillhandahåller inte bara brandgasventilatorer, uppstigningsluckor, kupoler och lanterniner. Vi har även ett professionellt utbud av tjänster och service:

Service av rökluckor

Ventisol utför service och underhåll av samtliga fabrikat.

Montering av rökluckor

Förutom att producera rökluckor är vi även experter på montering. Anlita därför oss om du har ont om personal. Vi kan även ta hand om håltagningen om det finns tillräckligt bra underlag.

Driftsättning av rökluckor

Om det finns en elektronisk manövrering av rökluckorna kan vi hjälpa till med driftsättning och funktionskontroll.

Renovering av rökluckor

Renoveringslucka, ny röklucka i gammalt format. När vi renoverar en gammal lucka kan vi göra på två olika sätt.

Utbildning

Ventisol Brandventilatorer erbjuder en mängd olika utbildningar.