Driftsättning av rökluckor

Om det finns en elektronisk manövrering av rökluckorna kan vi hjälpa till med driftsättning och funktionskontroll.

Vissa av våra produkter har ganska många programmeringsmöjligheter som du inte kommer åt utan den specialutrustning som vi givetvis har. Vi hjälper till att ta fram kopplingsscheman och alla relevanta underlag för kabeldragning. Speciella önskemål om funktioner kan planeras och testas ordentligt.