Montering

Montering av rökluckor

Förutom att producera rökluckor är vi även experter på montering. Anlita därför oss om du har ont om personal. Vi kan även ta hand om håltagningen om det finns tillräckligt bra underlag.

Fördelarna med att anlita oss är många:

  • Vi frigör din egen personal för andra uppgifter, eller om det är bråttom.
  • Takläggningen kan komma igång snabbare för att få ett tätt tak.
  • Vi har alltid de vanligaste reservdelarna med oss och kan på så sätt direkt åtgärda eventuella fel eller missöden.
  • Vi utför en första funktionskontroll enligt konstens alla regler. Om luckorna är utrustade med elektronisk manövrering kan vi givetvis komma tillbaka så snart elen är ansluten och göra en fullständig funktionskontroll – det sparar mycket tid vid slutbesiktning.
  • Dokumenterad egenkontroll av monteringen.

Vi har egen personal för monteringen.