Renovering av rökluckor

Renoveringslucka, ny röklucka i gammalt format.

När vi renoverar en gammal lucka kan vi göra på två olika sätt.

  1. Vi tar bort hela den gamla luckan med ramen/sargen och sätter dit en ny. Detta gör vi när den gamla är i så pass dåligt skick att det inte går att behålla den gamla sargen.
  2. Vi monterar bort de gamla locken och sätter dit en ny ram med nya lock.

Ventisols renoveringslucka har en plåt som sticker ner ca 30 cm och täcker invändiga skavanker. Den höjer också den gamla sargen från 70 mm eller mer. I överkant av luckan har vi en PVC-kappa som gör det lätt att ansluta till befintligt tätskikt. Vi kan givetvis minska den nedstickande plåten och höja den nya luckan ännu mera.

Tänk på att uppvik på tak ska vara mellan 200 och 300 mm.

Snabb montering

Den absolut främsta vinningen med vår renoveringslucka är att den är ovanligt snabb att montera. Vi kan även hjälpa till vid renovering av befintliga luckor. Antingen som total- eller underentreprenör. Oavsett om du representerar ett brandskyddsföretag, byggare eller takentreprenör är vi en bra resurs. Antingen för att hjälpa till vid uppstart och/eller för att effektivisera monteringstiden.

Före:
before-renoveringslucka

Efter:
Renoveringslucka efter