Service av rökluckor

Ventisol utför service och underhåll av samtliga fabrikat.

Årlig kontroll

Du måste ha en årlig kontroll av rökluckorna för att få ett fullgott byggnadstekniskt skydd. Detta finns reglerat i “Lagen om skydd mot olyckor”. För ett systematiskt brandskyddsarbete är det också viktigt att ha full dokumentation.

Du kan lita på oss

Vi garanterar att alltid arbeta efter gällande normer och föreskrifter, och vi ska alltid ha med oss reservdelar, moderna verktyg och instrument. Servicen utförs antingen i egen regi eller tillsammans med en samarbetspartner. Det viktiga är att du alltid ska känna trygghet och att vi är en partner att lita på, oavsett om ni har en röklucka på väggen eller taket, med eller utan motor.

Ventisol Brandventilatorer är medlem i SIS, Svenska standardinstitutet. Där sitter vi aktivt i TK 360, arbetsgrupp 5 och 6. Vi var initiativtagare till den nationella harmoniseringen av SS-EN 12101-2 och vi har alldeles nyligen skrivit klart den svenska standarden för service av brandgasventilatorer, SS 883007:2015.

Våra två montörer som reser runt i hela Sverige är utbildade i SSG Entré och SSG Kemi. Givetvis har de andra utbildningarna som marknaden kräver, så som BAS P/U, heta arbeten, handhavande av arbetsplattform (Liftkort, kan feltolkas) mm. Är det något som saknas för att vi ska kunna utföra ett arbete så utbildar vi oss gladeligen.