Utbildning

Utbildning

Föranmälningar för utbildningarna sker via mejl info@ventisol.se
eller via telefon 08-458 94 20

Ventisol Brandventilatorer erbjuder en mängd olika utbildningar.

Ventisol är en av Sveriges ledande experter på rökluckor, och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. Vi tycker att det är väldigt tråkigt att det är så många rökluckor som inte fungerar. Senaste rapporten var från Norrköping och Linköping där 30% av rökluckorna i bostadshus inte fungerade.

Genom våra utbildningar ger vi räddningstjänsten en rimlig chans att göra en insats. Glöm inte att det är räddningsmanskapets arbetsmiljö och säkerhet du ansvarar för om ni har rökluckor.

Utbildning för slutanvändare

Slutanvändarna, d v s fastighetsskötare eller brandskyddsansvarig i ett företag, kan få en kortare och anpassad utbildning av oss. Syftet är att få ökad förståelse om varför det finns en röklucka, vilka modeller finns på taken idag, öppningsprinciper, hur du utför en enkel åtgärd och hur du ska göra för att få en smidig kontroll i sitt SBA – det systematiska brandskyddsarbetet. Finns möjlighet så tittar vi på ett par rökluckor så att vi kan ge handgripliga tips och råd.

Utbildning för företag som jobbar med rökluckor

De företag som har brandgasventilation som en del av sin affärsverksamhet kan få en omfattande utbildning om hur vi ser på själva serviceförfarandet och viktiga punkter att följa. Vi går igenom lagar och förordningar, standarden SS 883006 och den nya standarden för service av brandgasventilatorer, SS 883007. Vi går handgripligen och tittar på ett par luckor, antingen i våra lokaler eller på något av era objekt. Detta är en utbildning vi får offerera, eftersom vi inte vet omfattningen på era önskemål. Vi skräddarsyr utbildningen helt utifrån era förutsättningar.

Utbildning hos oss eller hos er

Antingen kan vi genomföra utbildningen i vår fina konferenslokal i Kristinehamn, men vi har ju också förståelse för att det kan vara svårt att få ihop alla berörda personer och det tar tid att köra runt. Därför tar vi oss mer än gärna till era lokaler.
Det spelar ingen roll om du är brandingenjörer, servicetekniker, räddningsmanskap eller konsult. Vi tror att vi säkert kan bidra med något, men det viktiga är att vi får igång en diskussion och lär av varandra.

Allt för att sprida kunskapen

Kontakta oss vid förfrågningar
Mail: info@ventisol.se
Tlf: 08-458 94 20